Dokumenty

Wyszukiwarka Deklaracji Właściwości Użytkowych

Wpisz numer Deklaracji Właściwości Użytkowych:

Płyty styropianowe jako wyroby budowlane objęte są normą zharmonizowaną EN 13163:2012+A1:2015. Producent sporządził deklarację właściwości użytkowych, której numer można znaleźć na etykiecie CE dołączonej do wyrobu.

Dokumenty inne

W tej sekcji znajdziesz wszystkie aktualne dokumenty dotyczące naszych produktów.

Styropol

Termo Koncept

Styropiany STB

Kontakt z działem technicznym

W przypadku problemów ze znalezieniem lub pobraniem dokumentów napisz do nas.

14 + 11 =